Varovanje osebnih podatkov

Zveza Modro-bela ptica kot upravitelj spletne knjigarne www.knjigarna-bookshop.eu in njeni poslovni partnerji – prodajalci v spletni knjigarni se zavezujejo k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupcev in uporabnikov spletnih strani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007) in z drugimi veljavnimi predpisi v EU in posameznih državah EU.

Osebne podatke kupcev in uporabnikov spletnih strani uporabljamo le v obsegu, ki je nujen za nemoteno izvedbo naročila. Osebnih podatkov kupcev in uporabnikov spletnih strani v nobenem primeru ne bomo delili s tretjimi ali nepooblaščenimi osebami. Osebne podatke kupcev knjigarna izmenjuje izključno s prodajalci v spletni knjigarni, ki imajo sedež na območju Evropske unije, in sicer v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23. 11. 1995).

Kupec ima pravico kadarkoli zahtevati vpogled v osebne podatke, ki jih Zveza Modro-bela ptica in njeni poslovni partnerji – prodajalci v spletni knjigarni hranijo o njem. Prav tako ima pravico zahtevati trajni izbris svojih osebnih podatkov, v kolikor njihovo hranjenje za določeno časovno obdobje ni obvezno zaradi zadostitve drugim zakonskim predpisom.

Oddaja naročila pomeni, da se strinjate, da Zveza Modro-bela ptica in prodajalci v spletni knjigarni obdelujejo vaše osebne podatke, potrebne za nemoteno izvedbo naročila, v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Naše strani so zaščitene z varnostnim certifikatom SSL, ki omogoča kriptirano prenašanje informacij. Podatke z našim strežnikom izmenjujete preko varne (https) povezave.

Splošni pogoji poslovanja »